Navago - filmek

Natre a kódfestő DVD

Natre Pintér Katalin festményei alapján készítette:
Navago Vágó Éva

Zene: Marosfalvi Imre Enrico

Életre kelt galéria - LÉLEKFILM - meditációs zenével.
Egy fantasztikus szintézis, melyben több művészeti ág egyesül - egy új stílus első képviselője.

A film hossza: 9 perc

Natre a kódfestő c. film a belső látást és a látomásokat életre keltve vezeti át az Istenember - beavatások - misztériumán.

Hét festményen keresztül nyit dimenziókaput azok számára, akik elkészültek a múlt - jelen - jövő mélyen személyes, egyben egyetemes élményeinek a befogadására.
A film könnyű, természetes utazással segít beleoldódni áldott, biztonságos és emelkedett önvalónkba, így segítve a lélek gyógyulását és harmonizálását.

Natre a kódfestő
Natre a kódfestő DVD

Hét kép - hét kapu

A lélek cseppkövei

A lélek cseppkövei

Évezredek kikristályosodott tapasztalatai átfényesedve rakódnak cseppenként egymásra. E mérhetetlen emberi tapasztalat gazdagsága - tán még alig megformáltan - várakozik arra, hogy a kozmikus erők megszólítsák, s az elkülönült cseppeket, tapasztalatokat, élő, új áramlatba mozdítsák - A gyöngyházfényű cseppkövek nagy erejű ígéretet hordoznak a termékeny várakozásban

Ashtara

Ashtara

Ez egy ősi helyszín. Az Emberangyalok és Fénymesterek közös kapuja. A felemelkedés útjából egy mindenki számára ismerős részlet. A lépcső és barlang, a misztikus út biztonságot, megtartó erőt sugárzó közege (köz-ég), a szent mélység megemelő hívása a belső barlangba, ahol létrejöhet az első találkozás a magasabb Szellemiséggel.

Fényörvény

Fényörvény

Látszólag pusztán egy természeti tájat látunk, azonban átsüt rajta a transzcendens, misztikus valóság jelenléte. Az emberi lélek és a szellem kitágult állapotában "Jelenések" történnek. Szabad szemmel talán nem látható, mégis egy új bizonyosság impulzusa rázza meg az embert.

Maria de la Mer

Maria de la Mer

A gyönyörű tájrészletet az olvadás, oldódás hangulatát árasztja. A nád odaadóan simul a fénybe. A Világosság és az elemi erők táplálják. Törékenynek látszik, mégis mily' erőt áraszt. Hajlik a szélben, bizonytalan talajon, mégis szilárdan áll. Ezoterikus források szerint Mária Magdolna itt szállt partra Sárával. Sára - 12 éves korában - itt kapta meg az "Ízisz beavatást."

A táj lelke

A táj lelke

Eleven színekben, élettel teli dombok, lankák. Öröm, boldogság és hatalmas kitágulás perspektívája e kép. A fény és árnyék dinamikus, mégis összhangot sugárzó arányai könnyedén utaztatják a lelket e gazdag tájon. A Természet harmóniájába oldódva születik meg az emberi szívben az "Élet smaragdja".

Megvilágosodás

Megvilágosodás

A Lélek táján történik meg a csoda. Felfakadt a felszabadító érzés. Az éji égen derengés hasad - áttört a szellem világossága. A látvány és az érzés mélyen ismerős. A bizonyosság, szépség, színek magukba olvasztó melegsége behív; mégis ott feszül a merész, vad erők jelenléte. E táj ismeretlen, de, valahogy mégis nagyon ismerős...

Ébrenlét

Ébrenlét

Első pillantásra mesebeli tájba érkezünk. Csendes tó mellett elhaladó szelíd formák, utak vezetnek. A tiszta, gyermeki én természetes utazása könnyed békességgel tölt el. Akinek ismerős e színes világ, ártatlan lelkében tudja, merre visz az út. A megvilágosodott gyermekivé tisztult lélek tökéletes bizalommal halad a félelmeken túli, szépséges világokba.